dimarts, 22 de maig de 2018

Participem en el concurs FEM MATES. Escola Font de l'Alba

A l'escola Font de l'Alba participen en el Concurs Fem mates per treballar les matemàtiques amb metodologies manipulatives, utilizant bases d'orientació, treball cooperatiu, entre altres.

Títol: Participem en el concurs Fem mates
Centre educatiu: Font de l'Alba
Coordinadores: Montse Tapies, Míriam Villafañe, Isabel Guzman
Curs acadèmic: 2017-2018
Nivell: Primària
Àmbit d’implicació: Centre
Competències: Competència matemàtica, competència lingüística
Àrees: Matemàtiques
  dilluns, 21 de maig de 2018

  Projecte #challenge_EF. Escola Agustí Bartra

  A l'escola Agustí Bartra incorporen les xarxes socials i les eines TIC per fomentar la implicació, l'autonomia i la motivació en la pràctica d'educació física dels nois i noies.
  Aquest projecte està obert a altres escoles i instituts. Actualment una altra escola que hi participa és l'escola La Sedeta de Barcelona.


  Centre educatiu: Agustí Bartra

  Coordinador: Enric Àlvarez

  Curs acadèmic: 2017-18

  Nivell: Cicle Superior


  Àmbit d’implicació: Cicle

  Competències: Competències de l'àmbit de l'educació física, però també de valors, digital, llengua catalana i llengua anglesa.

  Àrea: Educació física

  Objectius:

   Planificar i dissenyar activitats físiques en forma de repte per part dels nois/noies.  
   Compartir aquests reptes a partir dels vídeos gravats i editats per l'alumnat.


   Presentació d'un repte i la superació
   Desenvolupament d'una activitat


   divendres, 18 de maig de 2018

   Avui toca anar a comprar. Escola Pere Viver

   L'escola Pere Viver presenta un model d'activitat de matemàtiques a partir de situacions de la vida real. 


   Títol: Avui toca anar a comprar

   Centre educatiu: Pere Viver

   CoordinadoresÀngels Sánchez,
    Rosa Maria Calatayud

   Curs acadèmic: 2017-18

   Nivell: 5è de Primària

   Àmbit d'implicació: Cicle

   Competències: Matemàtica

   Dimensions:

   • Resolució de problemes
   • Raonament
   • Connexions matemàtiques

   Àrea: Matemàtiques

   Objectiu
   L'objectiu principal de l'activitat és que aprenguin a fer operacions amb decimals a través de situacions de la vida real.

    Model problema


    Treballem


    Metodologia i recursos utilitzats:
    La prèvia a aquesta activitat és tot un treball amb els nombres decimals, operacions i resolució de problemes.
    Es  treballa de manera individual, amb portàtil.

    A partir d’una situació real i propera com és fer  la llista de la compra els alumnes calculen els preus dels productes que troben en un catàleg de supermercat. Se’ls facilita l’enllaç del catàleg online que està en vigència en el moment de fer l’activitat.

    Fan les operacions en els fulls que tenen.

    Una vegada acabada l'activitat, el tutor revisa com l'han fet i pren nota dels resultats dels alumnes i els hi fa un retorn per poder fer una coavaluació. És a dir, es fa la correcció entre tots els alumnes i rectifiquen allò que calgui, més tard, verbalitzen què és el que han fet malament, amb la finalitat que coneguin la resposta correcta i entenguin el perquè ho han fet de manera errònia.

    Valoració:
    És una activitat molt interessant ja que a partir de situacions reals que es poden trobar en el seu dia a dia practiquen contingut del currículum. És una activitat diferent i no convencional i per tant, augmenta la motivació dels alumnes. 
    Un altre aspecte interessant d'aquesta activitat és el tema de la coavaluació ja que és molt enriquidora. Amb aquest procediment, els alumnes prenen més consciència sobre el que han fet malament i integren de manera més ràpida els continguts.

    Conceptes clau: resolució de problemes

    dimecres, 9 de maig de 2018

    Green Planet Barcelona, festival de curtmetratges mediambientals. Institut de Vacarisses

    L'institut de Vacarisses ha organitzat el concurs de curtmetratges de tema mediambiental d'abast mundial, el Green Planet Barcelona. Han rebut més de 300 vídeos!
    La setmana del 7 al 12 de maig visionaran els finalistes. 

    Títol: Green Planet Barcelona
    Centre educatiu: Institut de Vacarisses
    Coordinadors/es: Equip dinamitzador d'Escola Verda
    Curs acadèmic: 2017-2018
    Nivell: Secundària
    Àmbit d'implicació: Centre
    Competències: 
    Comunicativa Lingüística i Audiovisual
    Artística i Cultural
    Tractament de la Informació i competència digital
    Aprendre a aprendre
    Autonomia i Iniciativa personal
    Coneixement i Interacció amb el món físic
    Social i Ciutadana
     GPB Promotional Video     Àrees: Educació visual i plàstica, biologia, ciències naturals i ciències socials. Llengua anglesa

     Objectius:
     • Prendre consciència de l’entorn i el respecte envers ell.
     • Dissenyar i dur a terme un festival amb temàtica mediambiental. 

     Descripció:
     Green Planet Barcelona, és un festival internacional de curtmetratges centrat en medi ambient, organitzat per l'Institut de Vacarisses. La missió de Green Planet és promocionar i difondre produccions audiovisuals sobre temes mediambientals durant la setmana del festival i al llarg de l'any. 

     El Festival del curtmetratge Green Planet Barcelona vol convertir-se en el primer aparador mundial de curtmetratges sobre la temàtica mediambientals. Les projeccions són gratuïtes.

     Green Planet Barcelona es preocupa per l'educació. Per això, el festival selecciona diferents produccions entre les que es presenten per dissenyar un programa per a escoles amb l'objectiu de sensibilitzar i augmentar l'educació ambiental dels estudiants.

     Metodologia i recursos utilitzats:
     Festival Green Planet Barcelona, es celebrarà a Vacarisses, la setmana del 7 al 12 de Maig. Es tracta d’un festival de curtmetratges i documentals sobre medi ambient. 

     Qui hi podrà participar? Qui ho desitgi, alumnat del nostre centre, de qualsevol altre en la categoria ESCOLAR i qui així ho consideri a la categoria oberta a tothom. Els curts i documentals els mostrarem a les escoles del municipi, en primícia, durant la setmana del Festival. El nostre eslògan és #gogreen. 

     S'han rebut més de 300 curts de tot el món!

     L’alumnat que forma part de l’equip dinamitzador d’Escola Verda, juntament amb el professorat implicat, ha seleccionat 48 films, del totals rebuts, d’entre vint països diferents, com ara Taiwan, Iran, Brasil, Xile, França i molts d’altres que seran els finalistes.
     Aquests, han estat classificats en tres categories segons el públic al qual van adreçats:
     • Kids Alert (a partir de sis anys).
     • Teens Alert (a partir de dotze anys).
     • Global Alertness (a partir de setze anys).

     L’organització del Festival Green Planet Barcelona nomenarà un jurat format per professionals i persones vinculades al món del cinema, l’audiovisual, la comunicació, la cultura i el medi ambient. Després del visionat de tots els curtmetratges inscrits al festival, l’organització del festival seleccionarà les produccions que formaran part de la Secció Oficial i de la Secció Alternativa No Competitiva, i que es projectaran als diversos Espais del Green Planet Barcelona.

     El jurat serà l’encarregat de visionar els curtmetratges finalistes de la Secció Oficial i decidir els premis. El públic assistent a les projeccions serà l’encarregat de seleccionar, a través de votació, els premis del públic. L’organització del festival atorgarà Mencions Especials, si així ho considera.

     Valoració i /o conclusions: És una manera de fer conscients als alumnes i a tot el món de que cal un canvi en el mediambient. Aquesta manera és una oportunitat única ja que aquests curtmetratges poden arribar als legisladors nacionals i internacionals i als responsables de la presa de decisions per aconseguir un món millor.

     Conceptes clau: Mediambient, cinema

     dilluns, 16 d’abril de 2018

     Projecte d'atenció a la diversitat de l'institut Les Aimerigues

     L’Institut Aimerigues tenen un projecte d’atenció a la diversitat. En aquesta publicació s’exposen els aspectes més rellevants.


     Centre educatiuInstitut Les Aimerigues

     Coordinadors/esBet Freixas (Orientadora de 1r)  Elo Castaño (Orientadora de 2n i cap d’àmbit), Joan Martínez (Direcció del centre), Jorgina Sanjuan (Orientadora de 3r), Montserrat Vilajosana (Coordinació pedagògica), Susana Fernández (Orientadora de 4t i Batxillerat)

     Curs acadèmic: 2017-18

     NivellEducació Secundària Obligatòria

     Àmbit d'implicació: Centre

     Competències: Implica totes les competències 
     Àrees: implica totes les àrees

     Objectius: 

     • Evitar el fracàs escolar 
     • Potenciar que tot l’alumnat obtingui el títol de graduat en l’ESO 
     • Facilitar i assegurar als alumnes continuïtat i recursos després de l’educació secundària obligatòria
     • Promocionar les bones relacions entre tot l’alumant del centre, crear un entorn amable.
      Projecte CROMA 2.0 a les escoles Pau Vila, President Salvans, Antoni Ubach i Josep Ventalló

      El programa CROMA 2.0 és una iniciativa de la Fundació Autònoma Solidària que promou la vinculació de la UAB amb centres de primària del Vallès Occidental amb presència d’alumnat amb risc d’exclusió social. Volem aconseguir trajectòries d’èxit dels infants participants, tot despertant l’interès per l’aprenentatge i la seva vinculació escolar. 

      Centres educatius de la zona participants: Escoles Pau Vila, President SalvansAntoni Ubach i Josep Ventalló

      Coordinadors/esEquip del FAS (Fundació Autònoma Solidària), Tècnica d’educació (Ajuntament de Terrassa) i com a representants del Departament d'Ensenyament l'Equip de Llengua i Cohesió Social (ELIC) coordinades amb l'Ajuntament de Terrassa dins del Pla Educatiu d'Entorn del Districte 3

      Curs acadèmic: 2017-18

      Nivell: Primària

      Àmbit d'implicació: Zona, Pla Educatiu d’Entorn Districte3 i Districte2

      Competències: implica totes les competències

       dimecres, 4 d’abril de 2018

       Venem loteria, treball de la competència matemàtica a l'Escola Bisbat d'Ègara

       A l'escola Bisbat d'Ègara treballen la matemàtica en grups cooperatius a partir de problemes reals.
       En aquesta presentació també es podent trobar els instruments d'avaluació emprats en el treball de grup: Checklist, autoavaluació del treball de grup, base d'orientació i rúbrica d'aquesta.
       També es presenta un problema, com a repte individual.
       Finalment s'hi troba una taula relacionant dimensions/competències treballades, criteris d'avaluació i instruments d'avaluació emprats.

       Centre: Bisbat d'Ègara
       Coordinadors/es
       Curs acadèmic: 2016-2017
       Nivell: 6è de primària
       Àmbit d'implicació: Cicle
       Competència: Matemàtica
       Àrea: Matemàtiques
       ObjectiusResoldre problemes reals aplicant les matemàtiques        dilluns, 19 de març de 2018

        Tallers matemàtics a l'escola Sala i Badrinas

        L'escola Sala i Badrinas es replantegen l'aprenentatge de les matemàtiques. En aquesta publicació expliquen les fases del replantejament i les noves actuacions desenvolupades i les tasques que tenen per a elaborar.        Centre educatiu: Sala i Badrinas
        Coordinadors/es
        Curs acadèmic: 2016-17
        Nivell: Primària
        Àmbit d'implicació: Centre
        Competències: Matemàtica
        Àrees: matemàtica
        Objectiu:
        • Canvi de metodologia de treball de les matemàtiques a nivell d'escola
        Descripció: 
        A partir de les reunions de claustre es dissenyen els diversos tallers on es desenvoluparà l'aprenentatge de les matemàtiques.

        Conceptes clau: tallers matemàtics


         divendres, 16 de març de 2018

         L'Institut Vacarisses, Escola Verda. Activitats i actuacions


         El curs 2017-18 l'institut Vacarisses ha rebut el distintiu d'Escola Verda. Quines activitats porten a terme? en aquesta publicació en trobareu una mostra. L'eslògan del projecte és: Per un món més sostenible, per una escola amb empenta! 


         Centre educatiu: Institut Vacarisses
         Coordinadores:  Conchi Sánchez,  Dulce Medina, Gemma Gallart, Laura Mascarell i Raquel Blázquez
         Curs acadèmic: 2016-17/2017-18
         Nivell: Secundària
         Àmbit d'implicació: Centre
         Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística
         i Cultural, Tractament de la Informació i competència digital,
         Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, Coneixement i Interacció amb el món físic, Social i Ciutadana
         Àrees: educació visual i plàstica, biologia, ciències naturals, ciències socials
         Objectius:

         • Prendre consciència de l’entorn i el respecte envers ell
         Descripció: 
         Tenen un equip dinamitzador d'Escola Verda que organitza, proposa i fomenta les diverses actuacions relacionades amb la sostenibilitat, reciclatge, etc...
         Impliquen els diversos nivells de tot el centre en les activitats que són transversals.


          Vídeos finalistes del concurs I tu, com ho veus!
          dilluns, 12 de març de 2018

          Treball del còmic a l'escola Bisbat d'Ègara

          A l'escola Bisbat d'Ègara treballen el còmic amb el suport de la tecnologia

          Centre educatiu: Bisbat d'Ègara
          Coordinadors/es
          Curs acadèmic: 2017-18
          Nivell: cinquè de Primària
          Àmbit d'implicació: cicle
          Competències: comunicativa lingüística. Crear textos amb diversitat de recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions
          Àrees: llengua catalana / informàtica
          Objectiu: Realitzar un còmic online i en grup per als fillols de P-5           Laboratori de contes a l'escola Bisbat d'Ègara. El llop

           A l'escola Bisbat d'Ègara s'han proposat millorar la comprensió lectora. Una de les activitats que realitzen és el Laboratori de contes.

           Centre educatiu: Bisbat d’Ègara
           Coordinadora: Mar Valverde
           Curs acadèmic: 2017-18
           Nivell: Cicle Inicial
           Àmbit d’implicació: Cicle
           Competència/Capacitat: Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a l’edat (C10).
           Àrea: Llengua catalana
            dijous, 1 de març de 2018

            Espais de motricitat fina a l'escola Bisbat d'Ègara

            A l'escola Bisbat d'Ègara treballen la motricitat fina, aquest treball facilita l'aprenentatge de la lectoescriptura als nens i les nenes.


            Centre educatiu: Bisbat d’Ègara
            Coordinadora: Marta Fàbregas
            Curs acadèmic: 2017-18
            Nivell: Infantil / P3
            Àmbit d’implicació: Cicle
            Objectiu:
            Facilitar l’adquisició de la pinça i la lectoescriptura així com també la coordinació oculo-manual
            Capacitat:
            Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment, i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats

             dimecres, 21 de febrer de 2018

             LECXIT a l'escola Abat Marcet

             El programa LECXIT disposa de 13 punts a Terrassa, en aquest vídeo es pot veure una mostra de les activitats que es porten a terme a l'Escola Abat Marcet on l'alumnat voluntari està cursant Cicles Formatius a l'Institut Montserrat Roig.


             Centre educatiu: Escola Abat Marcet
             CoordinadoraRaquel Rangel
             Tècniques del PEE de Terrassa: Nathalie Emond i Margarita Garrigó
             Curs acadèmic: 2017-18
             Nivell: Cicle Mitjà
             Àmbit d'implicació: Activitats extraescolar de foment de l’èxit educatiu dels PEE de Terrassa
             Competènca: Competència lingüística, lectora
             Àrees: llengua catalana castellana
              dilluns, 29 de gener de 2018

              "La llegenda de la Vaca" conte col·laboratiu. Escola Font de l'Orpina i escola Pau Casals

              Les dues escoles de primària de Vacarisses fan una activitat a proposta de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vacarises, serà una activitat que es presentarà en el marc de la Fira del Món Geganter. 
              El conte de "La llegenda de la Vaca" s'el·labora a partir de la llegenda i aprofitant també la lletra de "La cançó de les balances" d'Ovidi Montllor.
              Coordinadores: Rosa Chacón i Lorena González (tutores de 4t de l'Escola Pau Casals); Aina Guitart i Montse Camañas (tutores de 4t de l'Escola Font de l'Orpina); Montse Barón i Edith García (tutores de 2n de l'Escola Pau Casals); Elisabet Cobos i Sara Molina (tutores de 2n de l'Escola Font de l'Orpina). 
              Curs acadèmic: 2016-2017
              Nivell: Primària.
              Àmbit d'implicació: Centre
              Competències: Comunicativa lingüística, aprendre a aprendre, coneixement de la societat i de l'entorn, artística i cultural.

               Àrees: Català i Coneixement del medi (4t) i Plàstica i Coneixement del medi (2n).
               Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.